Nyhed

Klimasikring i byggefasen skaber sundt arbejdsmiljø

1/11 trådte Vinterbekendtgørelsen i kraft, og facadeåbninger i byggeri på danske byggepladser skal lukkes af, men hvordan det gøres, har en stor betydning for både arbejdsmiljø og klimabelastning.                                                                                                           

Når dagene bliver korte, og frosten sætter ind, skal bygherrerne på de danske byggepladser dække facadeåbningerne af i de igangværende byggerier. Det sker som led i Vinterbekendtgørelsen, der gælder fra 1. november til 31. marts. Det koster nemlig både på miljøet og helbredet, når håndværkerne skal arbejde i de kolde miljøer.

 

– Hvis du går rundt i et åbent og uopvarmet betonbyggeri om vinteren, kan det være pivhamrende koldt, lidt ligesom at gå rundt inde i et køleskab. Det kan foruden at være rigtigt ubehageligt også give muskelskader, når de kolde led bliver udsat for hårdt arbejde, fortæller chefkonsulent i arbejdsmiljø ved Dansk Byggeri, Anders Svendsen.

 

Særligt på byggerier i højden, hvor chillfaktoren spiller ind, har det en gevaldig negativ effekt, hvis håndværkere skal stå i træk. Derfor er det vigtigt at have styr på sine vinterforanstaltninger og hurtigst muligt få tætnet råhuset.

 

Slagfast vinduesafskærmning isolerer og beskytter

Den oplagte løsning på udfordringen med afskærmning er at montere vinduer og døre tidligt i byggeriet. Det øger dog også risikoen markant for fordyrende materielskader på byggepladsen.

 

Wincover så den udfordring og har siden 2016 udviklet en patenteret slagfast beskyttelse til vinduer og døre på byggepladsen. Det betyder, at vinduer og døre kan monteres tidligt i byggeriet med markant mindre risiko for skader på materialerne. Den tidligere montering sænker desuden energiforbruget til opvarmning og udtørring markant samt sænker omkostningerne til vinduesmontagen.

 

– Wincover beskyttelsesmodulerne monteres direkte på vinduer og døre, og sikrer både naturligt dagslys inde i bygningen, mindsker energiforbruget til opvarmning og minimerer selvfølgelig risikoen for, at en uheldig håndværker får baldret en rude eller beskadiget vinduesrammen. Det er en let måde at skabe en stor merværdi for både bygherre, håndværkere  og klimaet på, siger opfinder af Wincover, Søren Kristensen.

 

Foruden Vinterbekendtgørelsen dikterer Arbejdsmiljølovgivningen, at der i videst muligt omfang skal foretages kollektive foranstaltninger på byggepladsen for at sikre en arbejdstemperatur på minimum 10 grader. Et mål der er lettest og billigst at nå med den permanente afskærmning.

 

Økonomiske gevinster i genbrug ved afskærmning

Wincovers slagfaste beskyttelsesmoduler er genanvendelige, hvilket hurtigt gør det økonomisk rentabelt at foretage investeringen og derved kunne prioritere både klima– og arbejdsmiljø og samtidig beskytte byggemateriel.

 

– Alle er i dag klar over at interimslukninger ikke er en hverken økonomisk eller energirigtig løsning, og derfor bliver vinduerne ofte monteret tidligt i byggefasen med den risiko, at elementerne bliver beskadiget. Med Wincover får man en forsikring for, at vinduerne ikke bliver beskadiget i anlægsfasen med merudgifter til følge. Faktisk er der talrige eksempler på, at alene skaderne koster mere end det dobbelte af, hvad det koster at anvende Wincover, og så har man ikke en gang taget energibesparelsen med i regnestykket, siger Søren Kristensen.

 

Søren Kristensen fortæller at i gennemsnit bliver Wincover modulerne genbrugt fem gange på de respektive byggesager. Det gør løsningen billigere, end hvis man inddækker med plastfolie. Samtidig minimeres risikoen for skader indvendigt på elementerne også, da døre og vinduer ikke kan åbnes samtidigt med, at Wincover er monteret.

RAU 1902 3k