Robert Fultons Vej 22, 8200 Aarhus N & Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup +45 6615 2222
  • Text Hover
HISTORIE

2004 Grundidéen og detaljerne bag produktet udvikles af Bygningsingeniør Søren Kristensen. Søren er på daværende tidspunkt ansat i vinduesbranchen og undrer sig over, at der ikke findes brugbare løsninger til afdækning/beskyttelse af vinduer i anlægsfasen. Løsningen kommer dog ikke længere end til at være tanker og skitser på papir.


2008 Søren Kristensen bliver efter 5 år i vinduesbranchen ansat i entreprenørkoncernen Raunstrup, og kan gennem sit virke se, at der stadig er behov for en løsning, der kan beskytte vinduer fra de forlader vinduesfabrikken, og til de overdrages til bygherren. De oprindelige tanker bag produktet finpudses, og den udarbejdede løsning vurderes at være så god, at Søren beslutter sig for at arbejde videre med produktet.
2009 Søren indgår en aftale med Raunstrup’s hovedaktionær Glerup A/S om et samarbejde vedrørende den fortsatte udvikling af produktet. Glerup A/S besidder herefter halvdelen af rettighederne til produktet. Søren fortsætter arbejdet frem mod en brugbar løsning og en patenteret løsning.
2010 Produktet får navnet WINCOVER, og der udarbejdes logo og øvrig markedsføringsmateriale.
2011 Lille juleaftensdag indleveres Europæisk patentansøgning. Frem mod det endelige patent modificeres/udvides løsningen adskillige gange.
2014 Patent opnås i Danmark, England, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge og Finland. Uddannelses- og forskningsministeriet tildeler WINCOVER en videns-kupon til udførelse af diverse konstruktive test samt udarbejdelse af en energispareberegner ifm. anvendelse af WINCOVER.
2015 Realdania bevilliger støtte til videreudvikling af produktplatform igennem deres TEST program. TEST er etableret som et særligt indsatsområde med baggrund i ønsket om at understøtte grøn omstilling i det byggede miljø. Dette sker ved at fremme vækstvilkårene for producenterne af fremtidens løsninger. WINCOVER bliver varemærke registreret, og opnår designbeskyttelser på de respektive løsninger.
2016 WINCOVER A/S bliver grundlagt, og første medarbejder bliver ansat. Der åbnes salgskontor i Aarhus og København. Det første år beskytter WINCOVER over 1.000 vinduer og døre på de danske byggepladser.
2017 For at rykke tæt på kunderne og projekterne etablerer WINCOVER A/S produktion i Kbh. Produktionen ligger på Nordhavnen i København, og det er derfor hurtigt og nemt at komme rundt til de forskellige projekter.

RING 6615 2222
OG BOOK ET MØDE
ALLEREDE I DAG