Nyhed

WINCOVER et produkt med stor styrke

Hos Primo A/S i Tistrup er WINCOVER blevet testet med det formål at efterprøve styrken i produktet ved et simuleret vindsug. Som resultat af testen fik vi konstateret at styrken i komponenterne fuldt ud lever op til det krav vi skal imødekomme på midlertige konstruktioner under udførelse jf. Eurocode 1, DS/EN 1991-1-6.   Testen blev foretaget med 600 pascal hvilket svarer til minimums kravet til et permanent vindue jf. DS/EN 14351-1.     6859053a17-Dias1