Teamet

WinCover-teamet har en fælles online-first tankegang og har en stor bred erfaring fra byggebranchen som hoved entreprenør, bygherre, underleverandør, fagtekniker, mm. hvilket gør os i stand til at indgå i samarbejder store, som små