1-3

Sales

+45 2153 3530
ca@wincover.dk

2-4

Service

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

3-3

Kontoret

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

PERSONDATAPOLITIK

Wincovers Persondatapolitik (herefter politikken) angiver de styrende principper for, hvordan Wincover behandler persondata jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 for behandling af persondata.
 
Formålet med politikken er at sætte rammerne for, hvordan Wincover behandler persondata om kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre. Politikken er gældende for alle medarbejdere samt for samarbejdspartnere, der udfører opgaver på Wincovers vegne.
 
GENERELLE PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA HOS WINCOVER
 
Wincover har følgende styrende principper for behandling af persondata:
 • Vores kunder og medarbejdere kan være trygge ved vores behandling af deres persondata .
 • Vi behandler kun persondata, når vi har et klart formål med det .
 • Vi overholder den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning .
 • Vores medarbejdere er instrueret i at behandle persondata sikkert .
 • Vi behandler persondata sikkert i vores IT-systemer .
 • Vi tilstræber, at persondata altid er opdateret og opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt for formålet og/eller opfyldelse af relevant lovgivning .
 • Vi sikrer, at vores samarbejdspartnere lever op til databeskyttelsesforordningen .
 • Vi er velforberedte på håndtering af et databrud, hvis dette skulle ske.

DINE RETTIGHEDER

 • Oplysningspligt: Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke persondata vi behandler om dig.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at få adgang til og modtage de persondata om dig, du har givet til Wincover. Du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, Wincover foretager af dine persondata.
 • Ret til berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Såfremt dine persondata er blevet videregivet til tredjemand, bliver denne informeret herom ved berigtigelse eller sletning.
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke: En del af Wincovers behandlingsaktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Wincover og tredjeparter involveret i behandling af persondata ophøre med at behandle dine persondata, med mindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til databeskyttelsesforordningen eller andre gældende love og bestemmelser.
 • Ret til at klage: Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, bedes du kontakte Wincover ved at sende din klage til kontaktpersonen hos Wincover anført nedenfor. Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine persondata. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

KONTAKTOPLYSNINGER OG PERSONDATA-ANSVAR

WinCover er persondata-ansvarlig. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller WinCovers behandling af dine persondata, kan du kontakte Christian Waage ved at sende en mail til cwp@wincover.dk