SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Sales

+45 2712 2811
cwp@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Service

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

SALG (500 × 300px) (500 × 500px)

Kantoor

+45 6615 2222
Info@wincover.dk

PERSOONLIJKE GEGEVENSBELEID

Wincover's beleid inzake persoonsgegevens (hierna "het beleid") stelt de leidende principes vast voor hoe Wincover persoonsgegevens verwerkt, conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van het beleid is het kader vast te stellen voor hoe Wincover persoonsgegevens verwerkt van klanten, werknemers, zakenpartners en anderen. Het beleid is van toepassing op alle werknemers en op zakenpartners die namens Wincover taken uitvoeren.

ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ WINCOVER

Wincover hanteert de volgende leidende principes voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • Onze klanten en werknemers kunnen vertrouwen op onze verwerking van hun persoonsgegevens.
  • We verwerken alleen persoonsgegevens wanneer we een duidelijk doel ervoor hebben.
  • We voldoen te allen tijde aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.
  • Onze werknemers zijn geïnstrueerd om persoonsgegevens veilig te verwerken.
  • We verwerken persoonsgegevens veilig in onze IT-systemen.

We streven ernaar ervoor te zorgen dat persoonsgegevens altijd up-to-date zijn en persoonsgegevens alleen te bewaren zolang dat noodzakelijk is voor het doel en/of de naleving van relevante wetgeving.

We zorgen ervoor dat onze zakenpartners voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

We zijn goed voorbereid om een datalek te behandelen mocht dit zich voordoen.

JOU RECHTEN

  • Verplichting om informatie te verstrekken: U heeft het recht om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens wij over u verwerken.
  • Recht op toegang: U heeft het recht om toegang te krijgen tot en de persoonsgegevens te ontvangen die u aan Wincover heeft verstrekt. U heeft het recht om verschillende informatie te ontvangen over de verwerking(en) die Wincover uitvoert met betrekking tot uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie en verwijdering: U heeft het recht om onjuiste informatie over uzelf te laten corrigeren. In bijzondere gevallen heeft u het recht om informatie over uzelf te laten verwijderen voordat de algemene verwijdering plaatsvindt. Als uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde partij, wordt deze hiervan op de hoogte gesteld door middel van correctie of verwijdering.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: Een deel van de verwerkingsactiviteiten van Wincover kan gebaseerd zijn op uw toestemming. In dat geval heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd. Als u uw toestemming intrekt, zal Wincover en derde partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij en voor zover de voortzetting van de verwerking of opslag is toegestaan of vereist door de gegevensbeschermingsregelgeving of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Recht om een klacht in te dienen: Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Wincover door uw klacht te sturen naar de contactpersoon bij Wincover die hieronder vermeld staat. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.datatilsynet.dk.

CONTACTGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKHEID PERSOONSGEGEVENS

WinCover is verantwoordelijk voor persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over dit beleid inzake persoonsgegevens of de verwerking van uw persoonsgegevens door WinCover, kunt u contact opnemen met Christian Waage door een e-mail te sturen naar cwp@wincover.dk.